ViTAJTE V NAŠOM REZERVAČNOM SYSTÉME
REZERVÁCiE PLATiA AŽ PO NAŠOM POTVRDENí, SÚ VŽDY NA KONKRÉTNY ČAS A DAJÚ SA UPRAViŤ AŽ TELEFONiCKY PO DOHODE S JEDNÝM Z NAŠiCH KOLEGOV.

Tento vysoko intuintívny a nízko kalorický formulár vznikol pre ľudí, ktorí nám nechcú volať, ak nám však volať chcete kľudne nám zavolajte a spravte si rezervačku radšej cez telefón - náš telefonista sa poteší akejkoľvek ľudskej interakcií. Tak či onak tešíme sa na Vás na Kupeckej!